Om

Denna webbplats är en del av mitt pågående projekt att lära mig pali. Pali är det språk som talades av Buddha Gotama, och är även Theravadabuddhismens liturgiska språk. Den som på allvar fördjupar sig i Buddhans lära upptäcker förr eller senare att kunskaper i pali ger studierna en ny dimension. Många som inte har nöjt sig med andrahandslitteraturen utan också gått direkt till källorna, de s.k. suttor som återger Buddhans föreläsningar och samtal, har upplevt känslan av att sitta alldeles bredvid honom och lyssna till hans ord. Bland en del av dem uppstår även en längtan efter att läsa texterna på Buddhans eget språk, för att fånga upp alla nyanser i de ord han förmedlade sitt budskap med hjälp av, men som lätt försvinner i översättning. Det är för dem webbplatsen Pali främst är tänkt att finnas till, men även för dem som i allmänhet är intresserade av språk och något så exotiskt som ett språk från Buddhans Indien 😉

För dig som intresserad av att lära dig pali finns ett flertal kurser som ligger fria ute på nätet, bland annat Rune E. A. Johanssons ”Buddhistiska texter”, Lily De Silvas ”Pali Primer” och Narada Theras ”An Elementary Pali Course”. I bokform kan du komma över James W. Gair & W.S. Karunatillakes ”A New Course in Reading Pāli”, och en mer avancerad kursbok är A.K. Warders ”Introduction to Pali”. En uppslagsbok i grammatik är Steven Collins ”A Pali Grammar for Students”, och till webbläsaren kan du ladda ner det ypperliga verktyget Digital Pali Reader, som låter dig läsa palitexter direkt genom att verktyget översätter och ger en grammatisk förklaring till de ord du klickar på. Utöver detta finns även en mängd webbsidor och verktyg som är till hjälp när man lär sig pali, men som är för många för att listas här. Dessa kurser, övrigt material och länkar till webbsidor med palimaterial hittar du på sidan ‘Pali’.

Den första delen av detta projekt blir att översätta Dhammapada, en av Theravadabuddhismens mest kända texter, även läst och älskad av många icke-buddhister. Mer info om detta hittar du under sidan ‘Dhammapada’.

Jag som genomför detta projekt är en språkintresserad lekmannautövare av Buddhans lära, en lära som jag har fördjupat mig i sedan tio år tillbaka i tiden när denna webbplats grundas. Min önskan med detta projekt är att väcka ett intresse hos fler att fördjupa sig i pali, och min förhoppning är samtidigt att fler upptäcker den skatt som gömmer sig i Buddhans lära.

Daniel

Annonser